_______________________________________________

            

 high  superior  support  for  business
T-Com  +421 2 4342  9924
Orange  +421 905 41 22 51
T-mob  +421 903 42 26 48
info@DCIgroup.skinfo@DCIgroup.eu
     Ľaliová 27, 821 05  Bratislava

 DCI group
 služby
 outsourcing
 referencie
 kontakt

 

 

Administratíva
 

Zakladanie spoločností 

Vzhľadom na to, že napriek pozitívnym zmenám proces registrácie slovenských obchodných spoločnsotí nie je jednoduchou záležitosťou, ponúkame služby súvisiace so založením rôznych foriem spoločností v súlade s legislatívou Slovenskej republiky ako sú spoločnosti s ručením obmedzeným, živnosti a taktiež poskytujeme odbornú pomoc pri zakladaní slobodných povolaní.


Základné služby pri založení novej spoločnosti

 

a) zastupovanie v mene našich klientov pred príslušnými úradmi
b) sprostredkovanie právnych služieb
c) založenie novej spoločnosti s ručením obmedzeným podľa inštrukcií klienta
d) príprava zakladateľských dokumentov a ostatných dokumentov nevyhnutných na
    založenie a zápis spoločnosti do obchodného registra
e) zabezpečenie notárskych služieb
f) vyplnenie návrhu na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do Obchodného registra
g) vybavenie živnostenského listu alebo koncesnej listiny
h) registrácia novovzniknutej spoločnosti na daň z príjmov právnických osôb, prípadne na
    ďalšie dane

  

Súvisiace služby

 

a) spolupráca pri zápise zmien spoločnosti do obchodného registra
b) likvidácia spoločnosti
c) usporiadanie valného zhromaždenia

 

Copyright  ©  2007  DCI group spol. s r.o.  -  všetky práva vyhradené  |  vytvorené DCI group