_______________________________________________

            

 high  superior  support  for  business
T-Com  +421 2 4342  9924
Orange  +421 905 41 22 51
T-mob  +421 903 42 26 48
info@DCIgroup.skinfo@DCIgroup.eu
     Ľaliová 27, 821 05  Bratislava

 DCI group
 služby
 outsourcing
 referencie
 kontakt

 

 

Bezpečnosť IT

- návrh, stavba a prevádzka firewall systémov,
- návrh, konfigurácia a prevádzka virtuálnych privátnych sietí,
- návrh, realizácia a prevádzka systémov na detekciu sieťových prienikov,
- realizácia systémov zberu, centralizácie a spracovania auditných záznamov,
- správa bezpečnostných incidentov, 
- realizácia bezpečnosti a prevádzky serverov,
- návrh, realizácia a prevádzka autentifikačných systémov,
- komplexná antivírová ochrana Intranetu,
- audit bezpečnosti operačných systémov
- audit sieťového prostredia a pripojenia do Internetu.
- návrh, realizácia a prevádzka PKI infraštruktúry,
- spracovanie dokumentácie k PKI systémom a certifikačným autoritám,
 

                                            

 

Copyright  ©  2007  DCI group spol. s r.o.  -  všetky práva vyhradené  |  vytvorené DCI group