_______________________________________________

            

 high  superior  support  for  business
T-Com  +421 2 4342  9924
Orange  +421 905 41 22 51
T-mob  +421 903 42 26 48
info@DCIgroup.skinfo@DCIgroup.eu
     Ľaliová 27, 821 05  Bratislava

 DCI group
 služby
 outsourcing
 referencie
 kontakt

 

 

Vedenie mzdovej a personálnej agendy
 

Spoločnosť DCI Group, s. r. o., ponúka kompletné služby mzdovej a personálnej agendy v súlade so zákonníkom práce, zákonom o sociálnom poistení, zákonom o zdravotnom poistení, zákonom o službách v zamestnanosti, zákonom o dani z príjmov, atď.

 
Spracovanie mzdovej agendy agenda zahŕňa najmä
 

a) spracovanie miezd podľa predložených podkladov
b) výpočet odvodov poistného za zamestnancov
c) vypracovanie mesačných výkazov pre zdravotné poisťovne, sociálnu poisťovňu a pre
  
 daňový úrad
d) mesačné preddavky na daň zo závislej činnosti
e) štvrťročné prehľady o zrazených preddavkoch zo závislej činnosti,
f) ročné hlásenie o zrazených ročných preddavkoch zo závislej činnosti
g) prihlášky a odhlášky do zdravotných a sociálnych poisťovní
h) komunikácia s poisťovňami, doručovanie všetkých tlačív na zdravotné poisťovne a na
    sociálnu poisťovňu
i) ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
j) ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
 

 Personálna agenda zahŕňa najmä
 

a) príprava pracovných zmlúv, dohôd o hmotnej zodpovednosti a iných
    pracovnoprávnych zmlúv
b) prihlášky a odhlášky zamestnancov
c) vedenie personálnej evidencie
d) zasielanie ELDP (evidenčný list dôchodkového poistenie) do Sociálnej poisťovni pri
    odchode zamestnanca
e) príprava dokladov pre odchaczajúceho zamestnanca (ELDP, zápočet rokov, prehľad
    príjmov)

 

Copyright  ©  2007  DCI group spol. s r.o.  -  všetky práva vyhradené  |  vytvorené DCI group